ฟรี!!! ทดลองเรียนคุมอง

ฟรี!!! ทดลองเรียนคุมอง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมรับซีดีประกอบการเรียนวิชาภาษา เริ่มเรียน 18-31 ต.ค. 60 สมัครล่วงหน้าที่ศูนย์คุมอง สาขาเดอะทรี โทร 085-9155508

วันที่จัดงาน 18 – 31 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์คุมอง สาขาเดอะทรี

https://www.facebook.com/thetreeavenuethailand/