พิธีเปิดนิทรรศการ ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

ภัณฑารักษ์
อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

Art of Element & Therapy: นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะและการบำบัด โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจว่าทัศนธาตุของโลกศิลปะ มวลธาตุแห่งมนุษย์ และธาตุการบำบัด สร้างเหตุและปัจจัยต่อกระบวนการทำศิลปะบำบัดอย่างไร

‘ศิลปะบำบัด’ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศิลปะแห่ง ‘กระบวนการ’ ซึ่งหล่อหลอมและชุบชีวิตให้กับผู้คนที่ขาดสมดุล หรือผู้คนเจ็บที่ป่วยทั้งทางกายและทางใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ก้าวย่างไปในนิทรรศการนับจากวินาทีนี้ ศาสตร์ที่ใช้จินตนาการและความหวังอันไม่สิ้นสุดของการดูแลรักษาอาจมอบความหมายให้กับผู้คนที่รอคอยคำตอบของศิลปะมาทั้งชีวิต

https://www.facebook.com/baccpage/