พบกับ คุณกาละแมร์ และ หนังสือ “แคร์ เช่น มิตร”

พบกับ คุณกาละแมร์ และ หนังสือ “แคร์ เช่น มิตร” วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์

วันที่จัดงาน 8 ธันวาคม 2560

เวลาจัดงาน 18.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์

https://www.facebook.com/cubook/