ปั่น : ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2018

ปั่น : ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2018
จัดวันที่ : 23 กันยายน 2561
สถานที่ : ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
จุดเส้นชัย : ยังไม่ระบุ
ระยะทาง : 10.750 KM
ราคา : 300 บาท

https://www.facebook.com/wheretorunwhentoride/