ประเพณีไหลเรือไฟ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม งานประเพณีสวยงามยามค่ำคืน มีให้ชมเพียงปีละครั้ง วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 เขียนลงในปฎิทินกิจกรรมของคุณได้เลย

 

วันที่จัดงาน 4 – 5 ตุลาคม2560

เวลาจัดงาน 18.00 น.

สถานที่จัดงาน ศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

https://www.facebook.com/TATContactcenter/