บางเทาชาริตี้ ฟันรัน 2018

บางเทาชาริตี้ ฟันรัน Charity Fun Run เปลี่ยนการรับสมัครเป็นวันที่ 21ธันวาคม 60ณ วอร่าค่าเฟ่ ตลาดมากินหลังโลตัสบางเทา 0930น – 1700น
และวันที่23 ธันวา จะรับสมัครสัญจร ที่สวนหลวง 1600น เป็นต้นไป

 

วันที่จัดงาน 20 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 5.30 – 8.30  น.

สถานที่จัดงาน Ma-Kin Night Market ตลาดนัดมากิน

https://www.facebook.com/WingNaiDee/