บริจาคโลหิต 2560

ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ Feel Fit ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค

 

วันที่จัดงาน 27 สิงหาคม 2560

เวลาจัดงาน 11.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน Feel Fit ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค

https://www.futurepark.co.th