นเรศวรแคมป์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 15

รับสมัครการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “นเรศวรแคมป์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 15

11/5 km

11 km – 350 THB – TBA am
5 km – 250 THB – TBA am

วันที่จัดงาน 28 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 6.00 – 9.00  น.

สถานที่จัดงาน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓

https://www.facebook.com/WingNaiDee/