นิทรรศการ Object and Relation

Up coming …
นิทรรศการ Object and Relation
ศิลปิน จุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์ และ รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์

ทั้งสองศิลปินนำเสนอวัตถุในฐานะผลงานศิลปะ การพยายามประติดประต่อ เปลี่ยนแปลงวัตถุซึ่งเป็นของ (สิ่ง) ที่มีฟังชั่นเฉพาะและมีความหมายที่ติดมาให้กลายเป็นผลงานศิลปะ วัตถุจึงถูกสร้างฟังชั่นในการรับรู้และการทำความเข้าใจใหม่ การประติดประต่อกันของวัตถุในผลงานของทั้งคู่จึงสร้างความหมายและความรู้สึกใหม่ให้มีหน้าที่วิพากษ์สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมา

เปิดให้เข้าชมวันที่ 06 มกราคม – 29 มกราคม 2561
ชั้น 2 People’s Gallery
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา19:00 น.

วันที่จัดงาน 6 – 29 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00  น.

สถานที่จัดงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

https://web.facebook.com/baccpage/