นัดพบแรงงาน อยุธยาซิตี้พาร์ค

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559  ภายในงานพบบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท ตำแหน่งงานมากกว่า 1,500 อัตรา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เพียงเตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว เข้ารับการสัมภาษณ์โดยตรงกับบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center

วันที่จัดงาน 13 ธันวาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค

http://www.ayutthayacitypark.com/

news20101015085445