นัดพบแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ประจำเดือนตุลาคม ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ภายในงานพบบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท ที่มารับสมัครตำแหน่งงานกว่า 1,500 อัตรา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เพียงเตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center

 

วันที่จัดงาน 10 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

http://www.ayutthayacitypark.com