ตักบาตรดอกเข้าพรรษา

#ย้อนตำนานสระบุรีสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก“ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (อำเภอพระพุทธบาท) ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง “เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก” นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ฯลฯ และที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของ “ดอกเข้าพรรษา” ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาทฯ ตั้งแต่เช้าตรู่ จนกระทั่งตะวันเคลื่อนคล้อยลอยลงต่ำ หลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป
หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกเข้าพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาท อันจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ “ดอกเข้าพรรษา” หนึ่งปีจะออกดอกเพียงครั้งเดียว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเท่านั้น เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ชาวอำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระ และในระหว่างที่พระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระบาปของตนด้วย ซึ่งที่จังหวัดสระบุรีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเป็นสถานที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา ซึ่งมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง โดยรอยพระพุทธบาท ใน 5 แห่ง นั้นคือ วัดพระพุทธบาทฯ และถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

กำหนดการจัดงาน
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
– 08.45 น. พิธีถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี 90 ต้น
– 14.30 น. ชมขบวนพยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม และการแสดงต่างๆ
– 17.00 น. พิธีเปิดงาน ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กรกฎาคม 2560
– 09.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ (รอบเช้า)
– 10.30 น. กิจกรรมแสดงนิทรรศการดอกเข้าพรรษา ตกแต่งสวนดอกเข้าพรรษา การแสดงของดีของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี(บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ)
– 15.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ (รอบบ่าย)

วันที่จัดงาน 7-9 กรกฎาคม 2560

เวลาจัดงาน 08.40 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

https://www.facebook.com/tatcentralregion

19023746_1547033201975808_1577190107876519026_o