ตรวจสุขภาพผิวหนังเบื้องต้น(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

อย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของท่านมาตรวจสุขภาพผิวหนังเบื้อง
ต้น(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
* ไม่รวมค่ายา และ ค่าตรวจปฏิบัติการเพิ่มเติม

รายละเอียด :
ตรวจสุขภาพผิวหนังเบื้องต้น (สุนัขและแมว) ได้แก่
(1) ขูดตรวจขี้เรื้อนผิวหนัง (Skin scraping)
(2) ตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ผิวหนัง (Skin cytology)
(3) ตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ หู (Ear cytology)
(4) ตรวจลักษณะผิดปกติของเส้นขน (Trichogram)
(5) ส่องตรวจเชื้อราที่ผิวหนัง (Wood’s lamp)
ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

หมายเหตุ :
กรณีผ่านการคัดกรองโรคจากสัตวแพทย์เฉพาะด้านโรคผิวหนังแล้วพบว่ามีอาการของภูมิแพ้ สามารถรับสิทธิตรวจ Intradermal testing ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สอบถามและนัดหมายได้ที่ Line : @ivethospital

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท เปิดบริการ 24 ชม.

 

วันที่จัดงาน 21 – 30 มิถุนายน 2561

เวลาจัดงาน 09.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

https://www.facebook.com/iVETHospital/