งานสัมมนา : สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2562

หากท่านต้องการทราบ
#เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2562
#ไม่ควรพลาด สัมมนาครั้งนี้ครับ
#คัดสรรคำถามจากกลุ่มไลน์ ประสบการณ์
#มาเล่าให้ฟังในงานนี้ครับ เช่น ::

❌ เมื่อท่านสรรพากรเชิญพบ กรณีรายได้ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้าน ทำอย่างไรดี ?
❌ เมื่อปีก่อน บันทึกบัญชีไว้ผิดพลาด ปัจจุบันอยากทำให้ถูก ควรจะ
❌ ทำอย่างไร ได้รับจดหมาย เชิญพบ
❌ ทำอย่างไร เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ขอบัญชีเงินฝากส่วนตัวกรรมการ
❌ ยื่นแบบ ภงด.51 อย่างไร ไม่เสียค่าปรับ เงินเพิ่ม
❌ เงินกู้ยืมกรรมการ ❌ สินค้าคงเหลือ
❌ กำไรสะสม ❌ ขาดทุนสะสม
❌ แนวทางรับมือ หลัง 1 กรกฎาคม 2562

✅ แล้วพบกันในงานสัมมนานะครับ ✅

#ขั้นตอนจองที่นั่งสัมมนาครับ
รบกวนส่งอีเมล์ ดังนี้ ครับ ::
1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา
2. เลขที่ CPA /CPD
3. ออกใบเสร็จในนาม
4. หลักฐานการโอนเงินครับ
( ส่งมาที่ Email : lekjaeng@hotmail.com )

โอนชำระเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด
เลขที่ 028-8-18217-5
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่2

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ::
Line ID : 0639461199 หรือ slekjaeng
เบอร์โทร : 063-946-1199 หรือ 085-684-3344
Email : lekjaeng@hotmail.com

แล้วพบกันในงานสัมมนานี้ครับ
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
…ที่กรุณาสนับสนุน สัมมนาจากเพจ และ
กลุ่มไลน์ #ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ของเรา ครับ

https://www.facebook.com/slkservice/?eid=ARCTDSIvGowdY4fRtCkWRLOf5-wpdKCD1pKRQ0pAJPLM3tcOeiydDYCtslkjfZMAez1CP4FZEbp7D9Gd