งานวันเด็กแห่งชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๓ มรกาคม ๒๕๖๑ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

 

วันที่จัดงาน 13 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 8.30 – 14.00  น.

สถานที่จัดงาน กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

https://www.facebook.com/prdofficial/