งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน

ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันออกพรรษา “งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน” จ. เลย วันที่ 29 กันยายน 2560 – 6 ตุลาคม 2560 ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงอีกมากมาย

 

วันที่จัดงาน 29 กันยายน  – 6 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน สนามหน้าที่ทำการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/TATContactcenter/