ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “บวชเนกขัมมะบารมี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (บศสอ.)” รุ่นที่ 153 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่จัดงาน 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

เวลาจัดงาน 15.00 – 21.00  น.

สถานที่จัดงาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-1782135208472836/