ขอเชิญร่วมถวายระฆังมงคลสะเดาะเคราะห์ รับโชค ปี ๒๕๖๑ ปีจอ

ขอเชิญร่วมถวายระฆังมงคลสะเดาะเคราะห์ รับโชค ปี ๒๕๖๑ ปีจอ ครั้งที่ ๒
รับจำกัดเพียง ๓๙ ใบ
ใบขนาดปากกว้าง ๘.๕ นิ้วพร้อมจารึกนามเจ้าภาพ ครอบครัวเจ้าภาพบนระฆัง เปิดรับเจ้าภาพ ระฆัง ๘.๕ นิ้ว สูง ๑๗.๕ นิ้ว ใบละ ๕,๙๙๙ บาท (หรือร่วมตามกำลังของท่าน)
เพื่อนำไปติดตั้งรอบๆ ทางเดินรอบ อุโบสถ(เพิ่มเติม) วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

 

วันที่จัดงาน 30 เมษายน 2561

เวลาจัดงาน 22.00 – 01.00  น.

สถานที่จัดงาน วัดปางค่า ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

https://www.facebook.com/WadPangKhaNkhrNan/