กิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

กิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2561
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

กับกิจกรรมการแข่งขันหลายหลายประเภท
– กิจกรรมประกวดเขียนความเรียง หัวข้อ “นักอ่านยุค 4.0”
– กิจกรรมประกวดเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Thailand Reading 4.0”
– กิจกรรมประกวดแต่งกลอนแปด รณรงค์ให้รักอ่าน
– กิจกรรมประกวดนิทานภาพวาดมือ หัวข้อ “แบ่งปันกันอ่าน”
– กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ” ส่งเสริมการอ่าน”
และ กิจกรรมยกย่องนักอ่านประจำห้องสมุด

+++++++++++++++++++++++++++++

ดูหลักเกณฑ์กิจกรรมแต่ละประเภทการแข่งขัน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
>> https://drive.google.com/drive/folders/11eh-RWGirJUJ1tk1TTeX8ydfXBAxKmAU?usp=sharing

————————–—————-
*** สิ้นสุดการรับผลงานประกวด วันที่ 27 เมษายน 2561 ***

ประกาศผลการประกวด วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด วันที่ 6 มิถุนายน 2561

 

วันที่จัดงาน 27 เมษายน 2561

เวลาจัดงาน 09.00 – 17.00  น.

สถานที่จัดงาน มูลนิธิโยนก

https://www.facebook.com/YNFOUNDATION/